Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Életek Vándora

bor_t_-szerelt._c_moldal_jpg.jpg

Az életek vándora
Van újjászületés? A halál után van élet? Csak ennyi volt az élet?
Vajon a világ most és évezredekkel ezelőtt hogyan  vélekedett erről?
Van-e alapvető igazság?Mit mesél erről a tudomány, ezen belül a pszichológia, a
kvantum- fizika?
 Kik azok a Duál-párok, lélektársak? 
A Bibliából tényleg kivették a reinkarnáció tanát?
Vajon a lélek egy és oszthatatlan, ha egyáltalán létezik olyan, hogy lélek?
 Kik a Karma urai?
 Van–e szabad akarat?
 Mi történik velünk a köztes létben?
 Sok izgalmas kérdés, sok izgalmas válasz… és vajon a könyv végére kiderül- e az igazság?
 
Összefogó és széleskörű utazást tesz az az olvasó, aki belemerül ebbe az írásba. Minden mindennel összefügg, egy egységes szemlélet, egy egységes világkép bontakozik ki az  ember számára.Érdemes többször átolvasni, mert mindig más és más oldalról villannak fel az összefüggések, s nyernek új értelmet
 
Miért jó tudni arról, hogy mi a reinkarnáció? Mit tud ezzel az információval kezdeni a XXI század embere? Hogyan segíti ez a tudás mindennapjait?
  • ·         Teljesen megváltoztathatja a saját magát körülvevő világot.
  • ·         Rálátása lesz arra, hogy miként került abba az ételhelyzetbe, amibe került, és megoldásokat talál rá, így pozitív irányt vesz az élete.
  • ·         Összefüggéseket fedez fel, a vallás, spiritualizmus a pszichológia és más területeken.  
  • ·         Megérti és elfogadja az összefüggéseket, az ok okozat elvét.
Van olyan ember, aki nem szeretné tudni, hogy sorsa eleve elrendeltetett, vagy önmaga irányítja?
Bizonyára van!
  • De az, aki kíváncsi arra, hogy:
  •  életét milyen irányító elv befolyásolja,
  •  mi a véletlen és mi az eleve elrendelt,
  •  az ember hogyan teremt és teremtése milyen egyetemes törvények segítik, illetve gátolják,
  • hogyan tud hatást gyakorolni az univerzumra és általa saját életére
  • hogyan tudna boldog kiegyensúlyozott lenni
 www.testtudat.eoldal.hu

 

 

A lélek vándorol életről életre, így válva az életek vándorává. Előtte meganyi lehetőség, mögötte több ezer leélt élet. Tapasztalásait gyűjtögeti és halad valamilyen cél felé. Közben találkozik ugyanolyan társakkal, mint ő, egy darabig együtt haladnak, együtt keresik a lét értelmét, a létezőt. Majd új világ, új forma, új leszületés. Vajon az idő óceánjában sodródó lelkek csak emberi testben születhetnek le? (Már ez önmagában nézve is egy érdekes kérdés.) Vajon csak a földre lehet reinkarnálódni? Akkor talán elgondolkodtató az a tény, hogy bolygónk 4,5 milliárd éves és mint tudjuk kezdetek kezdetén, még élet sem volt rajta. Jóval keletkezése után jött létre a felszínén egyáltalán olyan közeg, amiben elkezdődhetett az élet.

(Többször is találtak olyan fosziliákat, csontokat, maradványokat, melyek arra engednek következtetni, hogy az ősemberek megjelenése előtt volt már emberi civilizáció a Földön. Fedeztek már fel szénbányászat közben szénbe ágyazott nyakláncot pl.)

Nézzük, hogy mit is jelent ez a reinkarnáció szemszögéből? Hozzávetőleg ennyi ideje reinkarnálódik az egyén emberként a földön. Természetesen ebbe az időkorlátba is belefér egy két testet öltés. Főleg ha figyelembe vesszük, hogy a lélek először ásvány majd növény és állat képében születik le, mígnem egyszer emberi testben testesül meg. Attól függően, hol áll saját fejlődésének skáláján.

Ezen a folyamaton minden létezőnek végig kell mennie, mert csak ezek után inkarnálódhat humanoid képében. Ez azonban egy újabb kérdést vet fel. Ahogyan a tudat fejlődött úgy, szerveződőt egyre összetettebb létforma, azért hogy megélhesse a létező önmagát, mint ember? Vagy ahogyan a biológia élet egyre szervezettebb szintre került, a léleknek kellett fejlődnie lépést tartva a természettel? Lehettek ezek egymástól független folyamtok? Egyszóval azért volt biológiai robbanás, hogy mi mint főemlős élhessünk, tapasztalhassunk, vagy a tudatszintünk volt az aki akaratlanul követte a természet fejlődését, változásait?

De mi van, vagy lesz ez után? Vége? Ha Föld megsemmisül, akkor az utazónak annyi? Befejezte ott ahol állt?

Addigra mindenkinek sikerül bejárnia az evolúciós ranglétrát és visszatalálni az eredethez? Tételezzük föl, hogy minden optimálisan alakul, akkor ameddig létezik a föld, addig reinkarnálódhatnánk itt. Ez azt jelenti, hogy mire a földanyánk élete véget ér, addigra mindenki képessé válik a megtisztulásra. Akkor csak addig van leszületés, amíg létezik a bolygónk? Ez a teremtés azon része mely előre eltervezett, időben meghatározott, megalkotónk. Így láthatjuk  az utunk végét, még akkor is ha milliárdnyi évek vannak előttünk, de így legalább nyilvánvaló, kézzelfogható eredményt kapnánk, tudnánk meddig van időnk bejárni, ledolgozni  a karmánkat.

Mi történne akkor, ha az emberiség figyelmetlen és felelőtlen életmódjából adódóan keletkezne egy ökológiai katasztrófa, akkor mi lenne velünk?  Örök kárhozatra bolyongásra ítéltetnénk?  Vagy van más eshetőség is?

A karma, mint egyetemes törvény, mint ok okozat elve érvényesülésre törekszik. Jó vagy rossz cselekedeteink hatásának vissza kell térnie hozzánk. De hogyan, mi módon megy ez végbe, ha már nem lesz, hely ahol testet ölthetnénk? Akik nem dolgozzák le addig a karmájukat azokkal mi lesz? Egyszer csak vége és az ember önön sorsát ha nem teljesítette be, akkor eljön számára a végítélet napja.

Azok a vándorok, akik nem fejezték be a dolgukat, nem tudták beteljesíteni önnön sorsukat, pokolra kerülnek? Vagy valóban van mindenki számára egy Isteni kegyelet, mely akkor lép életbe, ha már földanyánk nem tud otthonunkként tovább létezni. Segítségével a lélek a purgatóriumba kerül és itt meg kell bánnia bűneit ahhoz, hogy megtisztulva bekerüljön a paradicsomba.

Lehet, hogy az életek vándora számára földanyánk csak egy állomás a mérhetetlen idő óceánjában, így megannyi földbolygó volt és lesz, mint az indiaiak szerint, akik egy Brahman nevű Istenről beszélnek nekünk. Ő, aki néha megnyilvánuló néha meg nem nyilvánult, mint az univerzumunk, a „Nagy Bumm” előtt és után. Mikor megnyilvánult létezik világegyetem, benne naprendszerek bolygók és minden más. Ezt hívják Brahman nappalának. Mikor meg nem nyilvánult, az az éjszakája, amikor nincs világegyetem, minden egy pontban van összezsugorodva. Ez végetlenül hosszú időt magába ölelő periódus, tekintve, hogy ennek az Istenek 100 ilyen nappala és 100 éjszakája van. Minden megnyilvánuláskor születhet életre alkalmas hely. Ilyen időtartományba nézve, jócskán van ideje a léleknek, megtisztulni. Persze csak is akkor, ha ez a feltevés az igaz és nem az, hogy csak a földön inkarnálódhatunk!

 

Filmek riportok:

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.